KIM MÙI ( Vợ Cố NSND Bùi Cường )

KIM MÙI                                                                     ( Vợ Cố NSND Bùi Cường )